رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آخرین اخبار روز خودرو

مجله خبری گروه تامین قطعات ایرانکو
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
وانت آریسان 2به زودیبه زودی( ۰.۰۰% ) ۰
سمند LXناموجود۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سمند EF7ناموجود۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ ( ‎-۰.۲۴%‏ ) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
سورن پلاس۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۲۹%‏ ) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
دنا۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دنا پلاس۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دنا پلاس توربوناموجود۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ ( ‎۰.۲۰%‏ ) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو SLX 405ناموجودتوقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
پژو پارس XU7۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو پارس XU7P۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ---( ‎-۰.۱۶%‏ ) ‎-۵۰۰,۰۰۰ ‏
پژو پارس XU7P سفارشی۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۳۱%‏ ) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو پارس XU7P سفارشی ELX۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو پارس دوگانه سوزناموجود۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو پارس TU5۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۲۷%‏ ) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو پارس TU5 سفارشی۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ به زودی( ‎-۰.۷۴%‏ ) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۲۴%‏ ) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 206 تیپ 2۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ ( ‎-۰.۶۶%‏ ) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ ( ‎-۰.۵۶%‏ ) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ ( ‎-۰.۷۸%‏ ) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ ( ‎-۰.۵۰%‏ ) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما)۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ ( ‎-۰.۴۹%‏ ) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما)۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎-۱.۱۴%‏ ) ‎-۶,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 اتوماتیک MC۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ ( ‎-۰.۶۰%‏ ) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
رانا پلاس۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ ( ‎-۰.۱۶%‏ ) ‎-۵۰۰,۰۰۰ ‏
رانا پلاس TU5+ (پانوراما)۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۲۹%‏ ) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تارا دستی۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ ( ‎-۰.۴۵%‏ ) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تارا اتوماتیک۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ ( ‎-۰.۵۱%‏ ) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۲۴%‏ ) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ ( ‎-۰.۴۱%‏ ) ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۲۲%‏ ) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سایپا 111ناموجودتوقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
سایپا 131ناموجودتوقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
سایپا 151۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سایپا 151 (آپشنال)ناموجود۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیبا۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیبا (پلاس)---۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیبا 2۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیبا2 (پلاس)---۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا پلاسبه زودی۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا S۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ ( ‎۰.۵۰%‏ ) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک پلاس اتوماتیک۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک R ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۴۸%‏ ) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک R پلاس اتوماتیک ---۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک S۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
شاهین۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت زامیاد (آپشنال)۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۳۰%‏ ) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۳۰%‏ ) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۲۷%‏ ) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۲۷%‏ ) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت زامیاد دیزل . یورو 5۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت پادرا (پلاس) ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
MVM 315 هاچ‌بک (پلاس)ناموجودتوقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری)ناموجودتوقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری)ناموجودبه زودی( ۰.۰۰% ) ۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ام وی ام X22 پرو۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ---( ۰.۰۰% ) ۰
ام وی ام X22 پرو (IE) ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ام وی ام X33۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت)۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت)۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
چری آریزو 5 (دنده‌ای)ناموجودتوقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
چری آریزو 5 (Turbo)ناموجودبه زودی( ۰.۰۰% ) ۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
چری آریزو 6 (Turbo)ناموجود۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو---۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
چری تیگو 5ناموجودتوقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
چری تیگو 5 (Turbo)ناموجودتوقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
چری تیگو 7 ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
چری تیگو 7 پرو۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
چری تیگو 8 کلاسیکبه زودی۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
چری تیگو 8 پرو۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
لیفان X70۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
جک J4۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
جک S3۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
جک S5ناموجودتوقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
جک S5 جدید۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کی‌ام‌سی T8۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کی‌ام‌سی K7۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کی‌ام‌سی J7---به زودی( ۰.۰۰% ) ۰
وانت کارا - تک کابین۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت کارا - دو کابین ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت کاپرا۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
رسپکت ---به زودی( ۰.۰۰% ) ۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۵۰%‏ ) ‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۴۳%‏ ) ‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
دیگنیتی۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۷۴%‏ ) ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تمام حقوق سایت برای شرکت آینده یاران دونیروپارت محفوظ است.

021-28427784

عضویت در خبرنامه

از آخرین اخبار و اطلاعیه های سایت مطلع گردید

عضویت در خبرنامه

از آخرین اخبار و اطلاعیه های سایت مطلع گردید