رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آخرین اخبار روز خودرو

مجله خبری گروه تامین قطعات ایرانکو
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
وانت آریسان۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ ( ‎-۱.۷۳%‏ ) ‎-۸,۵۰۰,۰۰۰ ‏
سورن پلاس موتور XU7P۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ ( ‎۲.۵۳%‏ ) ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
سورن پلاس (فول)۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎۲.۲۲%‏ ) ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
سورن پلاس (ارتقاء) ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎۳.۱۷%‏ ) ‎۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
سورن پلاس دوگانه‌سوز۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎۱.۹۷%‏ ) ‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏
دنا پلاس (تیپ 1)۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۳۴%‏ ) ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
دنا پلاس با موتور EF7Pبه زودی۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دنا پلاس توربو 6 سرعته۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۳۲%‏ ) ‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء)۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ به زودی( ‎۱.۳۰%‏ ) ‎۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ ( ‎۰.۷۶%‏ ) ‎۷,۰۰۰,۰۰۰ ‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ---( ‎۰.۹۵%‏ ) ‎۹,۰۰۰,۰۰۰ ‏
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)به زودی۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو پارس۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎۲.۹۳%‏ ) ‎۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو پارس سفارشی۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎۲.۰۳%‏ ) ‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو پارس سفارشی ELX۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎۱.۷۸%‏ ) ‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو پارس TU5۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎۲.۶۸%‏ ) ‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 موتور TU3۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ ( ‎۱.۷۴%‏ ) ‎۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء)۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ---( ‎۲.۳۷%‏ ) ‎۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 تیپ 5۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎۲.۳۳%‏ ) ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ ( ‎۱.۱۰%‏ ) ‎۷,۵۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (ارتقاء)۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ---( ‎۱.۳۷%‏ ) ‎۹,۵۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 دنده‌ای برقی۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۲۶%‏ ) ‎۹,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 دنده‌ای برقی (ارتقاء) ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ---( ‎۱.۲۳%‏ ) ‎۹,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۰۸%‏ ) ‎۸,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ ( ‎۱.۶۰%‏ ) ‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 اتوماتیک۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ ( ‎۱.۶۳%‏ ) ‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ---( ‎۲.۲۹%‏ ) ‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ ( ‎۲.۷۲%‏ ) ‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء)۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎۳.۸۲%‏ ) ‎۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
رانا پلاس۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ ( ‎۲.۲۸%‏ ) ‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
رانا پلاس (ارتقاء)۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ---( ‎۲.۲۲%‏ ) ‎۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
رانا پلاس پانوراما۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ ( ‎۱.۸۹%‏ ) ‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ---( ‎۲.۱۶%‏ ) ‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تارا دستی (ارتقاء)۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ ( ‎۲.۱۲%‏ ) ‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تارا دستی V1۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ ( ‎۲.۰۴%‏ ) ‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تارا اتوماتیک۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ ( ‎۴.۵۹%‏ ) ‎۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تارا اتوماتیک (ارتقاء)۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ---( ‎۲.۷۳%‏ ) ‎۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تارا اتوماتیک V4۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ ( ‎۱.۵۵%‏ ) ‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ‏
هایما اس 5 ( S5 ) جدید۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۲۱%‏ ) ‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ‏
هایما اس 7 ( S7 )۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ ( ‎۲.۵۲%‏ ) ‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ---( ‎۲.۶۰%‏ ) ‎۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ ( ‎۱.۸۶%‏ ) ‎۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏
هایما 7X۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ ( ‎۵.۷۶%‏ ) ‎۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۱۲%‏ ) ‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ ( ‎۰.۸۲%‏ ) ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
شاین مکس بنزینیبه زودی۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
اطلسبه زودی۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا S ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ ( ‎۰.۶۲%‏ ) ‎۲,۵۰۰,۰۰۰ ‏
ساینا S (استاندارد)۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ ( ‎۰.۳۶%‏ ) ‎۱,۵۰۰,۰۰۰ ‏
ساینا S دوگانه سوز۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ ( ‎۰.۴۷%‏ ) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
ساینا S اتوماتیک (استاندارد)۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ ( ‎۱.۸۹%‏ ) ‎۹,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ ( ‎۱.۵۸%‏ ) ‎۶,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک اتوماتیک۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ ( ‎۰.۶۰%‏ ) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک R۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ( ‎۱.۳۰%‏ ) ‎۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک R تیپ S۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ ( ‎۱.۵۲%‏ ) ‎۶,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک R تیپ S (استاندارد)۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ ( ‎۰.۹۹%‏ ) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک R اتوماتیک۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ ( ‎۰.۵۹%‏ ) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک S ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ ( ‎۱.۵۳%‏ ) ‎۶,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک S (استاندارد)۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ ( ‎۱.۸۹%‏ ) ‎۷,۵۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک GXR۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۷۲%‏ ) ‎۷,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک GXR-L (استاندارد)۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ ( ‎۱.۹۳%‏ ) ‎۸,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک GXL۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ ( ‎۲.۰۲%‏ ) ‎۸,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک GXL (استاندارد)۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ ( ‎۲.۱۳%‏ ) ‎۸,۵۰۰,۰۰۰ ‏
شاهین G (استاندارد)۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ ( ‎۱.۴۵%‏ ) ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
شاهین اتوماتیک G۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ ( ‎۱.۰۷%‏ ) ‎۸,۵۰۰,۰۰۰ ‏
سایپا 151۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سایپا 151 (لاینر)۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ ( ‎-۰.۱۶%‏ ) ‎-۵۰۰,۰۰۰ ‏
وانت زامیاد (رادیال)۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۵۴%‏ ) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ ( ‎۰.۳۵%‏ ) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت زامیاد گازسوز۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ ( ‎۱.۱۹%‏ ) ‎۷,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۶۸%‏ ) ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت زامیاد دیزل۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۶۰%‏ ) ‎۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت پادرا ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ ( ‎۱.۴۳%‏ ) ‎۹,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ ( ‎۰.۶۸%‏ ) ‎۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پیکاپ کارون۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ ( ‎۱.۷۲%‏ ) ‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پیکاپ زاگرسناموجود۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ ( ‎۰.۸۰%‏ ) ‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
چانگان CS35 تیپ 3۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ ( ‎۰.۶۰%‏ ) ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
چانگان CS55۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ ( ‎-۱.۲۹%‏ ) ‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
زوتی DL5۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ ( ‎-۰.۷۸%‏ ) ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
X22 پرو دستی۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ ( ‎۳.۲۳%‏ ) ‎۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ‏
X22 پرو اتوماتیک۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۴۵%‏ ) ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
X33 کراس (دستی)۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۱۱%‏ ) ‎۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
X33 کراس (اتوماتیک)۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۱۶%‏ ) ‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
X55 پرو۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۷۳%‏ ) ‎۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ‏
آریزو 5 ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎۲.۱۰%‏ ) ‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
آریزو 5 اسپورت۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۲,۲۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۳۱%‏ ) ‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
آریزو 6 پرو۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۳۳%‏ ) ‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تیگو 7 پرو۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎۳.۰۴%‏ ) ‎۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تیگو7 پرو پرمیوم۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۳.۵۴%‏ ) ‎۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تیگو 8 پرو۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎۱.۹۱%‏ ) ‎۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تیگو 8 پرو (هیبرید)۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۷۰%‏ ) ‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تیگو 8 پرومکس۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۳۶%‏ ) ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۸۴,۴۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۵۴%‏ ) ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
فونیکس FX (1.6)۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۹۶%‏ ) ‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
بک X3به زودی۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
جک J4۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۸۵%‏ ) ‎۷,۰۰۰,۰۰۰ ‏
جک S3۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۳۹%‏ ) ‎۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ‏
جک S5 ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۹۶%‏ ) ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کی‌ام‌سی T8۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۷۸%‏ ) ‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کی‌ام‌سی T9به زودی۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کی‌ام‌سی J7۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۸۳%‏ ) ‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کی‌ام‌سی K7۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۲۴%‏ ) ‎۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کی‌ام‌سی X5به زودی۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
هیوندای اکسنت۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۴۰%‏ ) ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
هیوندای النترا۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۶۶%‏ ) ‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
هیوندای کرتابه زودی۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت کارا (تک کابین)۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۵۱%‏ ) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت کارا (دو کابین) ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۸۲%‏ ) ‎۶,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت کاپرا۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ ( ‎۱.۱۰%‏ ) ‎۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
رسپکت ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ‎۲.۳۱%‏ ) ‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
رسپکت 2۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۶۲%‏ ) ‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
فیدلیتی (5 نفره)۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۹۴%‏ ) ‎۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ‏
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۲۷%‏ ) ‎۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)به زودی۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)به زودیبه زودی( ۰.۰۰% ) ۰
دیگنیتی پرایم۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۷۱%‏ ) ‎۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
دیگنیتی پرستیژ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۳,۷۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۴۰%‏ ) ‎۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
ون باری اینرودز۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ ( ‎۳.۹۲%‏ ) ‎۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پیکاپ G9۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
بستیون T77۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۳۲%‏ ) ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
هونگچی H5به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیگارد X35۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۵.۴۷%‏ ) ‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
لاماری ایما۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۷۵%‏ ) ‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
آسنا دنده ای (توربو)۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۱۸%‏ ) ‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
مکث تیارا۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ( ‎۵.۸۱%‏ ) ‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
مکث کلوت دستیناموجود۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2)۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۶۰%‏ ) ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
راین R3۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۶۳%‏ ) ‎۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
دایون Y5۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۳۶%‏ ) ‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
دایون Y7۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۲.۰۶%‏ ) ‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
فردا SX5۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۶.۳۱%‏ ) ‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
فردا T5۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۴.۸۴%‏ ) ‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
سوبا M4۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۲۴%‏ ) ‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تمام حقوق سایت برای شرکت آینده یاران دونیروپارت محفوظ است.

021-28427784

عضویت در خبرنامه

از آخرین اخبار و اطلاعیه های سایت مطلع گردید

عضویت در خبرنامه

از آخرین اخبار و اطلاعیه های سایت مطلع گردید