رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آخرین اخبار روز خودرو

مجله خبری گروه تامین قطعات ایرانکو
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
وانت آریسان 2۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سورن پلاس (تیپ 3)۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سورن پلاس (تیپ 4) ۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۳۲%‏ ) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو پارس۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ ( ‎۰.۴۰%‏ ) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو پارس سفارشی۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو پارس سفارشی ELX۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ ( ‎-۰.۱۸%‏ ) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو پارس TU5۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۴۸%‏ ) ‎۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 موتور TU3۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 تیپ 5۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)به زودی۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 اتوماتیک۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ---( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ ( ‎۰.۱۴%‏ ) ‎۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
رانا پلاس۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تارا دستی۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۳۰%‏ ) ‎۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
تارا اتوماتیک۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تارا اتوماتیک V4به زودی۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۲۶%‏ ) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ---( ۰.۰۰% ) ۰
هایما 8 اس ( 8S )۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ ( ‎۰.۶۶%‏ ) ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
اطلسبه زودی۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا GXبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا S ۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا S دوگانه سوز۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا S اتوماتیک۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ ( ‎-۰.۹۹%‏ ) ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک اتوماتیک۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک R۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک R تیپ S۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ ( ‎۰.۱۵%‏ ) ‎۵۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک R اتوماتیک۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک S ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ ( ‎۰.۴۴%‏ ) ‎۱,۵۰۰,۰۰۰ ‏
کوییک GXRبه زودی۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
شاهین GL۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی( ۰.۰۰% ) ۰
شاهین G۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
شاهین اتوماتیک----۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سایپا 151۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سایپا 151 تیپ DAبه زودی۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سایپا 151 (لاینر)۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۱۸%‏ ) ‎-۵۰۰,۰۰۰ ‏
وانت زامیاد۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۱۷%‏ ) ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۳۴%‏ ) ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت زامیاد گازسوز۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت زامیاد دیزل۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۱.۵۳%‏ ) ‎-۹,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت پادرا ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پیکاپ کارون۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پیکاپ زاگرس۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
چانگان CS35 تیپ 2۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
چانگان CS35 تیپ 3۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
X22 دنده ای۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
X22 پرو دستی۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
X22 پرو اتوماتیک۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
X55 پرو۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
آریزو 5 ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
آریزو 5 اسپورت۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
آریزو 6 پرو۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیگو 7 (IE)۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیگو 7 پرو۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیگو 8 پرو۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیگو 8 پرومکس۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش( ۰.۰۰% ) ۰
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
فونیکس FX (1.6)۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
جک J4۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
جک S3۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۱.۰۳%‏ ) ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏
جک S5 ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کی‌ام‌سی T8۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کی‌ام‌سی J7۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کی‌ام‌سی K7۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت کارا (تک کابین)۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۵۷%‏ ) ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏
وانت کارا (دو کابین) ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت کاپرا۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
رسپکت ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دیگنیتی پرایم۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دیگنیتی پرستیژ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ون باری اینرودز۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۵,۹۴۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پیکاپ G9---به زودی( ۰.۰۰% ) ۰
تیگارد X35۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
لاماری ایما۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
آسنا دنده ای۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
مکث تیارا۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
مکث کلوت دستی۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
راین R3۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دایون Y5۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
فردا SX5۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی( ۰.۰۰% ) ۰
فردا T5۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سوبا M4۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تمام حقوق سایت برای شرکت آینده یاران دونیروپارت محفوظ است.

021-28427784

عضویت در خبرنامه

از آخرین اخبار و اطلاعیه های سایت مطلع گردید

عضویت در خبرنامه

از آخرین اخبار و اطلاعیه های سایت مطلع گردید