رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آخرین اخبار روز خودرو

مجله خبری گروه تامین قطعات ایرانکو
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)تغییر
وانت آریسان 2۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سورن پلاس (تیپ 1) ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سورن پلاس (تیپ 2)۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ---( ۰.۰۰% ) ۰
سورن پلاس (تیپ 3)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ---( ۰.۰۰% ) ۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دنا پلاس (تیپ 1)۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته)۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو پارس۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو پارس سفارشی۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو پارس سفارشی ELX۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو پارس TU5۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو پارس TU5 سفارشیناموجودتوقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ناموجودتوقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 206 تیپ 2۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 دنده‌ای (برقی)۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 اتوماتیک۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ---( ۰.۰۰% ) ۰
پژو 207 اتوماتیک MC۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
رانا پلاس۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تارا دستی۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تارا اتوماتیک۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ---( ۰.۰۰% ) ۰
هایما 8 اس ( 8S )۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
اطلسبه زودیبه زودی( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا Gبه زودیبه زودی( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا S۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا S تیپ DA۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا S دوگانه سوز۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ساینا S اتوماتیک۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک تیپ DA۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک اتوماتیک۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک R ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک R تیپ DA۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک R اتوماتیک ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک S۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کوییک S تیپ DA۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
شاهین۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
شاهین اتوماتیک----به زودی( ۰.۰۰% ) ۰
سایپا 151۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سایپا 151 (لاینر)۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت زامیاد۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت زامیاد (رادیال)۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ---( ۰.۰۰% ) ۰
وانت زامیاد گازسوز۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ---( ۰.۰۰% ) ۰
وانت زامیاد دیزل۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت پادرا ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت پادرا (لانگ)به زودی۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پیکاپ کارون۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پیکاپ زاگرس۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
چانگان CS35 تیپ 2به زودی۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
چانگان CS35 تیپ 3به زودی۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
X22 دنده ای۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
X22 اتوماتیک۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید( ۰.۰۰% ) ۰
X22 پرو دستیبه زودی۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
X22 پرو اتوماتیک۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
X55 پرو۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
آریزو 5 ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
آریزو 5 اسپورت۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
آریزو 6 پرو۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیگو 7 (IE)۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیگو 7 پرو۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیگو 8 پرو۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیگو 8 پرومکس۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تیگو 8 پرومکس (IE)۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
فونیکس FX (1.5)۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ---( ۰.۰۰% ) ۰
فونیکس FX (1.6)۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
جک J4۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
جک S3۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
جک S5 ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کی‌ام‌سی T8۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کی‌ام‌سی J7۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
کی‌ام‌سی K7۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت کارا (تک کابین)۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت کارا (دو کابین) ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
وانت کاپرا۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
رسپکت ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
فیدلیتی (5 نفره)۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
فیدلیتی (7 نفره)۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دیگنیتی پرایم۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دیگنیتی پرستیژ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
ون باری اینرودز۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
پیکاپ G9---به زودی( ۰.۰۰% ) ۰
تیگارد X35۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
لاماری ایما۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
آسنا دنده ای۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
مکث تیارا۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
مکث کلوت دستی۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
مکث کلوت اتوماتیک۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
راین R3۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
دایون Y5۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
فردا SX5۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی( ۰.۰۰% ) ۰
فردا T5۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
سوبا M4۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰
تمام حقوق سایت برای شرکت آینده یاران دونیروپارت محفوظ است.

021-28427784

عضویت در خبرنامه

از آخرین اخبار و اطلاعیه های سایت مطلع گردید

عضویت در خبرنامه

از آخرین اخبار و اطلاعیه های سایت مطلع گردید